Driftssteg för blodsockermätare

1. Ta ut blodsockermätaren, lansetten, bloduppsamlingsnålen och testpappershinken och lägg dem på ett rent bord.Det bör inte finnas några elektroniska enheter som TV, mobiltelefoner, mikrovågsugnar etc. i närheten för att förhindra störningar.

asva

2. Efter att du tvättat händerna eller desinficerat med varmt vatten måste du vänta tills de är helt rena innan du testar.

3. Ta ut blodprovstagaren och installera lansetten.För graden av djup, observera att ju mindre siffra, desto grundare piercing.Dra lansettfjädern i växel.Första gången du använder den kan du justera den till mellanväxeln först och sedan anpassa djupet efter den faktiska situationen.

svavsv

4. Öppna testpappershinken och ta ut testpapperet, var uppmärksam på att täcka hinken direkt efter att du tagit ut den och exponera inte luften under en längre tid.

svawqv

5. Sätt i teststickan i blodsockermätaren.Under processen att ta och sätta in teststickan kan dina fingrar inte klämma ihop den blodsugande porten och pluggen.Temperaturen på ditt finger kommer att påverka resultatet.

6. Om blodsockertestremsan behöver korrigera kodkraven, måste koden som visas av blodsockermätaren korrigeras för att överensstämma med teststickans kod, och resultatet kommer att bli felaktigt om de är inkonsekventa.

asvqvqvw

Posttid: 16-mars 2022